Home > Ponuka služieb
Ponuka služieb

Poskytujeme kompletné služby v oblasti účtovníctva, poradenstva a auditu

  • spracovanie jednoduchého účtovníctva
  • spracovanie podvojného účtovníctva
  • mzdová evidencia
  • vypracovanie reportov podľa potreby klienta
  • zostavenie účtovnej závierky
  • spracovanie daňových priznaní
  • daňové poradenstvo
  • ekonomické poradenstvo
  • sprostredkovanie auditu účtovnej závierky