Home
HACA

Účtovníctvo, poradenstvo, audit.

Spoločnosť HACA s.r.o. vznikla v roku 2009 ako dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá úročí dlhoročné skúsenosti, vysokú odbornosť a profesionalitu. Predmetom podnikania je poskytovanie kompletných a komplexných účtovných služieb, poskytovanie ekonomického a daňového poradenstva. Spoločnosť úzko spolupracuje s audítorkou, čoho výsledkom je záruka profesionálneho spracovania účtovníctva a účtovných výkazov. V rámci tejto spolupráce spoločnosť dokáže sprostredkovať pre svojich klientov aj audit účtovnej závierky. Prioritou spoločnosti je zabezpečiť spokojnosť zákazníkov, preto uplatňuje individuálny prístup ku každému klientovi a prispôsobuje sa jeho požiadavkám.